News

> <
 • Повеќе пари за редовна терапија бараат болните со ретки болести
  Read more
 • Global Economic Prospects, January 2017 : Weak Investment in Uncertain Times
  Read more
 • How does civil society use budget information?
  Read more
 • Службени лица од различни дејности и сфери на обука во Комисијата
  Read more
 • Погубната политика на Владата може да доведе до епидемија на ХИВ/СИДА
  Read more
 • Потпишан меморандум за соработка помеѓу Комисијата и советот за транспарентност и добро владеење од Шпанија
  Read more
 • Figures for the future
  Read more
 • Sustainable development in the European Union
  Read more

Events

> <
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Read more
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Read more
 • Заклучоци од регионалната конференција „Пристап до информациите и отворени податоци“
  Read more
 • Видео за буџетскиот процес во РМ, вклучување во процесот и информирање за текот на спроведувањето
  Read more
 • Колку е унапредено нивото на транспарентност во работењето на јавните институции во изминатите 10 години?
  Read more
 • Обука за примена на методологијата за оценка на нивото на реактивна и проактивна транспарентност на јавните институции
  Read more
 • Обука за буџетско и програмско планирање и реализација на Превентивните програми на Министерството за здравство и пристап до информации од јавен карактер
  Read more
 • Health and Money: Budget advocacy and analysis for health rights, Salzburg, Austria
  Read more

Publications

> <
 • Аларм 32 – Буџетот за здравство на РМ за 2016 година
  Read more
 • Водич за отворена влада - Наменски извештај
  Read more
 • Оценка за степенот на проактивност на јавните институции во РМ за 2014 година
  Read more
 • Отворање на владата - Водич за најдобри практики на транспарентност, отчетност и граѓанско учество во јавниот сектор
  Read more
 • From informing to empowering: Best practices and recommendations for improving government-civilsocietyinteractions within the OGP
  Read more
 • Access to information commitments in OGP action plans
  Read more
 • Најнетранспарентна институција во РМ за 2013 година
  Read more
 • Проактивна транспарентност: Иднината на правото на информации?
  Read more