News

> <
 • Собранието го донесе ребалансот на буџетот за 2018 година
  Read more
 • The IMF Fiscal Forum brings the OECD, IMF and GIFT together to launch the IMF Fiscal Transparency Handbook and OECD Budget Transparency Toolkit
  Read more
 • И во јавните претпријатија ќе се внимава кој што јаде и пие
  Read more
 • Нов Закон за буџети со среднорочно буџетирање до крајот на 2018 година
  Read more
 • Топ Тема На Ваша Страна - Ретки болести (11.12.2017)
  Read more
 • Колку пари се издвојуваат за третман на ретките болести
  Read more
 • Граѓански буџет – Министерство за финансии на РМ
  Read more
 • Министерството за финансии го објави Граѓанскиот буџет
  Read more

Events

> <
 • Регионална обука за Мониторинг на Буџети и Застапување
  Read more
 • Работилница за развој на стратегија за застапување за унапредување на транспарентноста и отчетноста во работењето на јавните институции
  Read more
 • Обезбедување одржливост на програмите за намалување на штети од употреба на дроги со средства од акцизите за пиво, за етил алкохол и за цигари
  Read more
 • Имам право да знам! – Кампања за одбележување на меѓународниот ден за слободен пристап до информации
  Read more
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Read more
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Read more
 • Заклучоци од регионалната конференција „Пристап до информациите и отворени податоци“
  Read more
 • Видео за буџетскиот процес во РМ, вклучување во процесот и информирање за текот на спроведувањето
  Read more

Publications

> <
 • Budget monitoring and advocacy manual for harm reduction
  Read more
 • Работата на ЕСЕ во областа на унапредувањето на фискалната транспарентност во РМ, мај 2018
  Read more
 • Како макроекономските политики и практики во Република Македонија го ограничуваат пристапот до здравствените услуги и негативно влијаат врз него
  Read more
 • Компаративна анализа на степенот на реактивна и проактивна транспарентност кај седум институции од јавниот и од здравствениот сектор за 2017 година
  Read more
 • Оцена на степенот на проактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 година
  Read more
 • Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 годинa
  Read more
 • How macroeconomic policies and practices in the Republic of Macedonia limit and negatively impact the access to health care services
  Read more
 • Дали и колку Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство за 2016-2018 допринесе за олеснување на пристапот до информации од јавен карактер и унапредување на нивото на Фискалната Транспарентност?
  Read more