ДДВ за струјата на домаќинствата се намалува од 18 на 5 проценти, усвоено законското решение, предлог на МФ