На 7 април 2020 година, Светскиот ден на здравјето, солидаризирајте се за универзални јавни здравствени политики во Европа

 

На  7  април  2020  година,  Светскиот  ден  на  здравјето,  солидаризирајте  се  за  универзални  јавни здравствени политики во Европа

Резултатите од намерното воведување на практики и политики на штедење во здравствениот сектор, од земјите членки на Европската унија  и воопшто земјите од Европа, се драстично видливи денес кога   јавните   здравствени   системи   се   соочуваат   со   неуспех   во   обезбедувањето   на   јавните здравствени услуги. Оваа состојба се јавува и покрај храброста и саможртвувањето на работниците. Повикуваме  лекциите  научени  како  резултат на  кризата  да  не  се  заборават  по  нејзиното завршување. Здравјето не е трошок и стока продажба, тоа е инвестиција.

ЕУ и земјите од Европа, сепак може да ја надминат оваа криза со радикално менување на  пристапот кон здравствениот сектор. 

Здравјето  неможе  да  зависи  од  директивите  на  Европската  комисија,  Советот  на  министри  и воопшто Владите во земјите од Европа. Здравјето не може да зависи ниту од директивите на Европската централна банка, Меѓународниот монетарен фонд и други финансиски институции, кои ја направија ЕУ и земјите од Европа обичен субјект за економска контрола и наметнување на мерки за штедење што оди во прилог на меѓународните финансиски институции и индустрии. 

ЕУ и земјите од Европа задолжително треба да прераснат во субјекти кои треба да обезбедат социјална солидарност помеѓу граѓаните. Оваа солидарност мора да се базира на силни јавни услуги кои можат да одговорат на опасностите со кои можеме да се соочиме и можат да гарантираат обезбедување на вообичаените услуги за целото население. Парламентот, како претставничко тело на граѓаните, мора да има централна улога во организацијата на оваа солидарност.

Ова е цена која треба да ја плати Европа за да може да има иднина. Повикуваме на солидарност меѓу луѓето за отворање на границите и за свесност за нашата заедничка судбина: универзални јавни здравствени услуги.

За  Европа  бараме  јавна  здравствена  услуга  која  се  заснова  на  солидарност,  универзалност  и достапност за секој и насекаде.

7 април е Светски ден на здравјето.

Затоа, го повикуваме секој граѓанин да ја покаже својата поддршка преку „ширење солидарност, а не вирус“.  

Како? Со акција „бел лист“ на 7 април: 

1. Поставете бел лист со слоган на видливо место или направете постер во својот дом 

2. Фотографирајте се себеси со вашите пораки

3. Поставете ги на социјалните медиуми 

•    со додавање на ознаката #health4all 

•    упатете ја пораката до вашите политички лидери 

•     поставете  ја  вашата  порака  на  следната  интерактивна  мапа  bit.ly/Agir4Health      (Како? Следете  го  линкот  до  интеркативната  мапа  –  напишете  ја  вашата  локација  и  притиснете “постави на мапата” – поставете слика или пак видео)

 

Информации за контакт: Дарко Антиќ dantik@esem.org.mk

На иницијатива на Европската мрежа против приватизација и комерцијализација на здравството и

социјалната  заштита,  Здружението  за  еманципација,  солидарност  и  еднаквост  на  жените  (ЕСЕ)  и

159 други меѓународни и национални организации:  

 

Меѓународни организации и мрежи :

Alter Summit, European Federation of Public Service Unions EPSU, People’s Health Movement, Uni Global Union  –  UNICARE,  Réseau  Syndical  International  de  Solidarité  et  de  Luttes,  Society  for  International Development SID

 

Национални и локални координатори и организации :

AIEA Associazione Italiana Esposti Amianto (Italy), Armonie (Italy),   Asociación Nación Mujeres (Spain), Alianza por la Solidaridad (Spain), Alzheimer Belgique (Belgium), АРК Автономен Работнически Синдикат

/ Autonomous Workers Union (Bulgaria), Approdi (Italy), Artsen zonder vakantie/Medecins Sans Vacances/Medics  Without Vacation (Belgium), Asamblea en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo (Spain), Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid (Spain), Asociación En Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (Spain), Asociación Sanidad Pública Si, de Burgos (Spain), Association of Democratic Doctors Germany (Germany), Associazione Salute Pubblica (Italy), Audita Sanidad/Auditoria Ciudadana de la  deuda  en  Sanidad  (Spain),  Attac  Bruxelles  (Belgium),  Attac  Deutschland  (Germany),  Attac  France (France), Belgian Anti-Poverty Network BAPN (Belgium), Beweging.net (Belgium), СБМС Синдикат на Българските Медицински Специалисти/Union of Healthworkers (Bulgaria), Campagna Dico 32 (Italy), CCOO Federación de Sanidad y Sectores Sanitarios (Spain), Centre d'Etudes et d'Initiatives de Solidarité Internationale CEDETIM (France), Centrale Générale FGTB/Algemene Centrale ABVV (Belgium), Centrale Nationale des Employés CNE (Belgium), Centro di Salute Internazionale e Interculturale CSI (Italy), CGT- Sanidad (Spain), Clinique Sociale de Solidarité d'Athenes (Grèce), Colectivo m129 (Spain), Comitato Collaborazione   Medica   CCM   (Italy),   Confederación   de   Consumidores   y   Usuarios   CECU   (Spain), Confederación Sindical de CCOO (Spain), Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique/Algemeen Christelijk Vakverbond CSC/ACV (Belgium), Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (Belgium), CONUP (Italy), Corporate Europe Observatory CEO (Europe), CSC Services Publics (Belgium), Comitato per la  Difesa  Della  Salute  Nord-Ovest  Milano  (Italy),  Communico  Society  საზოგადოება  კომუნიკო (Georgia), Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de A Coruña Mareas Blancas (Spain), Coordinadora de Madrid por la Defensa de las Pensiones Públicas,CORPEN Madrid (Spain), Coordinadora Estatal por la Defensa del Sist. Público de Pensiones COESPE (Spain), Coordinadora Estatal de Mareas Blancas (Spain), Coordinadora Estatal de Plataformas Afectados Hepatitis C (Spain), Coordinadora por la Sanidad Pública de Aranda y la Ribera de Aranda de Duero, Burgos (Spain), Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement et à la Contraception CADAC (France), Coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité (France), Cultures et Santé (Belgium), Dentisterie Sociale (Belgium),  Derechos  Humanos  de  Madrid  (Spain),  Desorceler  la  finance/Unbewitch  Finance  Lab  (Belgium), Ella/Kenniscentrum Gender en Etniciteit (Belgium), Espace Seniors/Réseau Solidaris (Belgium), Federacion de  Asociaciones  Para  le  Défensa  de  la  Sanisad  Publica  (Spain),  Federación  Regional  de  Asociaciones Vecinales de Madrid FRAVM (Spain), Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV (The Netherlands), Fédération des Associations Sociales et de Santé (Belgium), Fédération Générale du Travail de Belgique/Algemeen Belgisch Vakverbond FGTB/ABVV (Belgium), Fédération des Maisons Médicales (Belgium), Fédération SUD Santé Sociaux (France), Femmes et Santé (Belgium), Femmes Prévoyantes Socialistes (Belgium), Fonds social intersectoriel pour Institutions sociales et de Santé de Bruxelles-Capitale (Belgium), Foro de Movimientos Sociales de Madrid (Spain), Forum Gauche Ecologique/Links Ecologisch Forum (Belgium), Forum per il Diritto alla Salute - Emilia-Romagna (Italy), Global Social Justice (World), Forum per il Diritto alla Salute (Italy), Gang des Vieux en Colère/Gang van de Razende Ouderen (Belgium), GAMP (Belgium), Geneeskunde voor het Volk/Medecine pour le Peuple (Belgium), Georgia Red Cross Society საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება (Georgia), Green Italia (Italy), Gruppo Prometeo (Italy), HartBovenHard (Belgium), Health Poverty Action (UK), ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და განათლების ფონდი/Health Support and Education Fund (Georgia), I+ Solutions Universal access to essential medicines (The Netherlands), Infirmiers de Rue (Belgium), ISDE Medici per l’Ambiente (Italy), Laboratorio Salute Popolare (Italy), Lama (Belgium) Les Equipes populaires (Belgium), Ligue des Usagers des  Services  de  Santé  LUSS  (Belgium),  Loop-s  (Belgium),  Maison  médicale  Saint  Léonard  (Belgium), Mandala  მანდალა (Georgia), Marea Blanca Córdoba por una Sanidad Pública Universal y de Calidad (Spain), Marea Blanca Gaditana (Spain), Marea Blanca de Segovia (Spain), Marea Blanca Rioja (Spain), Marea  Blanca  Sevilla  (Spain),  Médecins  du  Monde  -  Dokters  van  de  Wereld  (Belgium),  Medicina Democratica (Italy), Medicus Mundi Spain (Spain), Memisa (Belgium), Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid MEDSAP Marea Blanca (Spain), Modus Vivendi Réduction des Risques liés à l’usage de drogues (Belgium), Mouvement Ouvrier Chrétien MOC (Belgium), Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Saniidad MATS (Spain), Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana (Italy), No Grazie Pago Io (Italy), Organization for Workers Initiative and Democratization OWID (Croatia), O'YES Organization for Youth Education & Sexuality (Belgium), Plataformas Afectados Hepatitis C de Salamanca (Spain), Peer Education Bologna (Italy), Plataforma de Centros de Salud de Madrid (Spain), Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, de Burgos (Spain), Plataforma en defensa de la Sanidad Publica en el valle del Tiétar (Spain), Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara(Spain), Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León (Spain), Plataforma por la Sanidad Pública de Palencia (Spain), Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid (Spain), Plataforma Sanitaria de Astorga (Spain), Plataforma de Melgar de Fernamental, Burgos (Spain), Plataforma Que No Pase + (Spain), Plate-forme d’Action Santé et Solidarité/Actieplatform gezondheid en solidariteit (Belgium), People Health Movement Italia (Italy), Policies for Equitable Access to Health PEAH (Italy), Pour la Solidarité (Belgium), PROSAGAP Profesionales da Sanidade Galega Publica (Spain), Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté RWLP (Belgium), Rete per il diritto alla Salute di Milano e Lombardia (Italy), Rete Sostenibilità e Salute (Italy), Sacopar (Belgium), Santé en Lutte (Belgium), Segretariato Italiano Studenti di Medicina SISM (Italy), Senza Limiti-onlus (Italy), Sindacato Generale di Base SGB (Italy), Società Italiana di Medicina delle Migrazioni SIMM (Italy), Solidaris (Belgium), Solidarity Network Independent Union სოლიდარობის ქსელი - დამოუკიდებელი პროფკავშირი (Georgia), Sportello Ti Ascolto (Italy), Spreading Solidarity not the virus Bruxelles (Belgium), Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres/Bond van Bedienden Technici en Kaderleden  SETCA/BBTK  (Belgium),  Syndicat  Sud  santé  sociaux  59  (France),  Union  Syndicale  de  la Psychiatrie (France), Union Syndicale Solidaires (France), Vereniging van Wijkgezondheidscentra (Belgium), Vindicato     de     Mujeres     (Spain),     Viva     Salud     (Belgium),     Welfare     Foundation     ველფეარ ფაუნდეიშენი (Georgia)